Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Ett företag fokuserat på medarbetarna

Vår filosofi vad gäller talang

Tarkett är lika mycket ett företag för sina medarbetare och kunder som ett företag inom golvbranschen. Och det är tack vare det kundfokus och den positiva attityd som våra team har när de är möter kunder och viljan att hitta rätt lösningar som gör att Tarkett skiljer sig från andra företag.

Eftersom människorna är centrala i vår koncernstrategi, har vi definierat en talangfilosofi som riktlinje för hur vi attraherar, utvecklar och belönar våra ledare, chefer och team över hela koncernen. Den definierar vårt engagemang för våra anställda och vad de kan förvänta sig av Tarkett under sin karriärresa med oss.

Lär dig mer om de viktiga pelarna i vår talangfilosofi.