Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Vidga dina vyer. Tillsammans.

« Tillbaka

Vidga dina vyer

När du stiger in i vår värld kommer du upptäcka en mycket internationell koncern, verksam i över 100 länder, och en ledare på många av sina marknader och inom sina produktkategorier. Tarkett samarbetar med en mängd olika kunder - arkitekter, konstruktörer, installatörer, distributörer och återförsäljare – med en bred portfölj av produkter för en mängd olika ändamål, från forskning och innovation, företagsledning eller finans, HR, IT, försäljning och marknadsföring.

Med över 40 nationaliteter inom koncernen återspeglar våra medarbetare Tarketts mångkulturella karaktär. Vi är ett medelstort företag vilket innebär gott om möjligheter att skaffa sig kompetens och erfarenhet genom att arbeta med transversala projekt på global och lokal nivå. Vi tänker på oss själva som ett internationellt team med flera mindre team och vi tror starkt på att utveckla talanger genom intern rörlighet, både i olika funktioner och inom olika geografiska områden.

Tarketts entreprenörsutveckling har sett 21 golv- och sportlösningsföretag ansluta till koncernen under de senaste 10 åren med ytterligare kompetens och expertkunskaper, nya perspektiv och nya sätt att göra affärer. I takt med att familjen Tarkett växer fortsätter vi att lära av varandra. Vi är en organisation där våra medarbetare lär sig genom att samarbeta, utbyta idéer, lösa problem, experimentera och dela kunskap. Vi omfamnar varje tillfälle att förbättra oss och växa som koncern.

 

Andra skäl till arbeta med oss


Förändra spelet. Tillsammans.

 

Designa det framtida samhället. Tillsammans.