Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Designa det framtida samhället. Tillsammans.

« Tillbaka

Utforma framtidens samhälle

Vi vill att våra produkter och aktiviteter skall ha en positiv inverkan på miljön och på människors livskvalitet. Detta mål ger oss energi för framtiden och vi engagerar alla våra intressenter – anställda, kunder, leverantörer, aktieägare – på denna resa.

Hållbart tänkande driver hur vi utvecklar lösningar som gynnar människor och planeten på lång sikt. Vi har infört en sluten cirkulär designmodell genom att tillämpa Cradle to Cradle® -principen för att stödja utvecklingen av en cirkulär ekonomi. Alla har en bidragande roll i uppnå vårt miljömässiga mål för 2020 – från miljöinnovation i produkter, ansvarsfull användning av resurser till återanvändning inom industrin och återvinning av projekt.

Samhällsansvar på Tarkett innebär att fokusera på våra människor och på vårt samhälle. Förutom att göra Tarkett till en säker och tillfredsställande plats att jobba på, gör vi det möjligt för medarbetarna att ägna en del av sin arbetstid och sin talang till att för att ställa upp som volontärer för lokala projekt och välgörenhetsinitiativ via programmet Tarkett Cares.

 

Andra skäl till arbeta med oss

Vidga dina vyer. Tillsammans.

 


Förändra spelet. Tillsammans.