Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Förändra spelet. Tillsammans.

« Tillbaka

Förändra spelet

Vi har gjort Tarkett till en plats där strategin är tydlig, den beslutsfattande processen enkel och målen är ambitiösa. Detta tack vare att vårt mål är att erbjuda en stimulerande arbetsplats där medarbetarna vet hur de bidrar och vad de bidrar med och de uppmuntras att ha ett inflytande. Vi letar efter medarbetare som vill ändra spelets regler - medarbetare som aldrig är nöjda med status quo, eftersom morgondagen kommer att vara annorlunda och vi vill att Tarkett skall leda vägen.

Vår bransch utvecklas ständigt och vi tror att Tarketts entreprenörsvänliga kultur är det som skiljer oss från konkurrenterna. Vår förväntan och vår rörlighet på marknaden backas upp av verksamheter som är rotade i tillverkningsprocesser i världsklass. Det är samarbetet över de båda som gör oss branschledande. Genom denna kombinerade styrka skapar vi en dynamisk arbetsmiljö och en önskan att hitta innovativa lösningar för kundernas behov och samhällets utmaningar.

 

Andra skäl till arbeta med oss

Designa det framtida samhället. Tillsammans.

 

Vidga dina vyer. Tillsammans.