Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Kompanija
usmerena na ljude

Naša talent filozofija

Tarkett kompanija je jednako usmerena i na proizvodnju podova i na svoje zaposlene. Naši stavovi „fokus na klijenta“ i pristup „mi to možemo“ izdvajaju kompaniju Tarkett od drugih.

Zato što su ljudi u središtu strategije naše Grupe, definisali smo talent filozofiju koja objašnjava kako privlačimo, unapređujemo i nagrađujemo naše lidere, menadžere i timove u čitavoj Grupi. Ona određuje našu posvećenost zaposlenima i definiše šta oni mogu da očekuju od nas tokom karijernog puta u kompaniji Tarkett.

Saznajte više o ključnim stubovima naše talent filozofije.